0 like 0 dislike
106 views
in Wordpress by (140 points)

Xiên xiên là một hình thức cá cược bóng đá phổ biến trong những năm gần đây. Tuy nhiên, để phân tích hiệu quả cược Xiên Xiên không phải là việc đơn giản, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu. Hãy cùng  Wintips.Com  khám phá Cược xâu và một số mẹo để chiến thắng trong bài viết hôm nay.

Mix Parlay trong cá cược bóng đá là gì?

Cược hỗn hợp được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như Cược tổ hợp, Cược hỗn hợp, Cược nhiều,… Điểm đặc biệt của loại cược này là người chơi kết hợp nhiều cược của trận đấu vào một vé duy nhất. Ngoài ra, người chơi có thể đặt cược nhiều môn thể thao hoặc nhiều loại cược cùng một lúc.

At the end of a betting session, the bookmaker calculates the payout based on the number of bets the player has placed. Each bet has its own formula. Playing Mix Parlay is highly favored because it can bring in extremely high profits if you win. Many people invest a small amount and win multiple times the amount.

Find out more about https://wintips.com/bookmakers/ by following this link.

However, winning Mix Parlay bets is not easy. It requires players to win all the bets in a parlay. This means that just one lost bet can nullify all the effort. With this unique style of play, Mix Parlay bets are being pursued by many passionate bettors.

Calculating the stake for Mix Parlay football bets

Mix Parlay is an interesting form of betting but not without risks. To help players better understand Mix Parlay bets, soccer tips win tips will provide a guide on calculating the stake for popular types of bets.

Formula for calculating Mix Parlay bets for Asian Handicap and Over/Under bets:

For a winning bet: Bet odds 1 x Bet odds 2 x ... X Bet odds n.

For a draw bet: Multiply the odds by 1.

For a half-win bet, use the following formula: [1 + (odds - 1) / 2].

For a half-lose bet, divide the odds by 2.

Based on the above cases, the general formula for calculating Mix Parlay bets is:

Parlay odds = Win odds x (1 + (Half-win odds - 1) / 2) x 1/2 (if half-lose) x 1 (if draw) x ... X Bet odds n.

Formula for calculating Mix Parlay bets for European odds:

Unlike Asian Handicap and Over/Under bets, calculating Mix Parlay bets for European odds is relatively simple. You just need to multiply the odds of all the bets to get the desired odd ratio.

Parlay odds = Bet odds 1 x Bet odds 2 x Bet odds 3 x ... X Bet odds n.

Some tips for novice Mix Parlay bettors to know

If you win a Mix Parlay bet, you can bring home a huge profit. However, as mentioned before, winning a parlay is not easy. Besides understanding the concepts, players should also keep in mind some tips passed down by experienced bettors.

Avoid placing too many bets at once

As introduced earlier, the condition to win a Mix Parlay bet is not losing any of the bets. Therefore, players should not place too many bets at once. Doing so will make it difficult to oversee the overall betting session and increase the chances of making mistakes.

Theo lời khuyên từ các chuyên gia, dân cược nên tập trung vào những trận đấu mà mình thực sự am hiểu và có nhiều thông tin. Từ đó, bạn dễ dàng đưa ra những quyết định chính xác và tăng khả năng thắng cược xiên.

Chọn thời điểm “vàng” để đánh xiên

chạy xiên là gì? Có nghĩa là đặt cược theo hướng ngược lại so với cược ban đầu. Áp dụng chiến lược này khi bạn dự đoán rằng một hoặc nhiều cược có khả năng thua.

Bài viết đã cung cấp cho người chơi những thông tin cần thiết về cược xiên cũng như một số chiến thuật chơi hiệu quả. Hi vọng những hiểu biết này sẽ hỗ trợ một phần nào đó cho người chơi cá cược trong quá trình khám phá loại hình cá cược này. Chúc các bạn thành công và thu được lợi nhuận cao nhất.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welcome to CloudsNLogics, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...